Úhor európsky

Dĺžka

Priemerná: 50 až 80cm

Obvyklé maximum: 100cm

Rekordné hodnoty: 130 až 150cm

 Popis: Chrbát má typický hadovitý a v priereze valcovitý, chvostové steblo je z bokov stlačené. Podstatnú časť tela má obrúbenú súvislým lemom, ktorý vzniká spojením chrbtovej, chvostovej a análnej plutvy. Brušné plutvy chýbajú, prsné sú uložené na bokoch hlavy. Hlava je zvrchu sploštená, ústny otvor široko rozoklaný, čeľuste s početnými ostrými zúbkami,spodná čeľusť mierne prečnieva vrchnú. Hlava môže byť široká alebo úzka- špicatá. Širokohlavé jedince by mali byť výrazne dravé, úzkohlavé by sa mali zasa živiť najmä nedravým spôsobom. V análnej plutve je 176- 249 lúčov, v chrbtovej 7- 12, v prsných 15- 21 lúčov. Šupiny začínajú narastať až v 3. roku života, sú veľmi drobné, hlboko sedia v koži a na prvý pohľad nie sú viditeľné. Telo je pokryté vrstvou slizu.